các bước trở thành lập trình viên

Con đường để trở thành lập trình viên giỏi

Để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp  mà cả ThếGiới ai cũng biết đến,cần thực hiện những bước này.   Bước 1: Hãy